• Oceń wartość telefonu
  • Czy telefon się włącza?
  • Czy wyświetlacz jest sprawny?
  • Czy bateria jest sprawna?
  • Czy telefon jest zalany?
  • Czy telefon ma uszkodzoną obudowę?